รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ลิงค์สมัครเรียนในรูปแบบออนไลน์ กดที่ลิงค์ได้เลยครับ https://docs.google.com/forms/d/1Qe_IwW6Z5P3AE0wXSCL-YKxK9ftIqZku1o7_ojMbsyA/edit?usp=sharing

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๘ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทางโรงเรียนราษฎร์ศึกษา คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรฯ

Read more

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ประจำปี2563

“โรงเรียนหยุด แต่การเรียนรู้จะหยุดไม่ได้” เนื่องจากภาวะโควิด19 ซึ่งส่งผลให้มีการหยุดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนราษฎร์ศึกษานอกจากจะมีการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ยังได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านพบปะนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนที่จะเปิดภาเรียนใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

Read more

DLTV เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563

DLTV การเรียนรู้สำหรับระดับชั้น อ.2 – ป.6 เรียน…ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ DLTV ระดับชั้นอนุบาล 2-3DLTV ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DHDLTV ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 3หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8…

Read more

รับสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 โรงเรียราษฎร์ศึกษา อำเภอเมืองสระบุรีทางโรงเรียนราษฎร์ศึกษา เพิ่มช่องทางการสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่ออำนวยควาสะดวกให้แก่ผู้ปกครอง ในการเดินทางและลดความเสี่ยงทางสุขภาพ เพียงดำเนินขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.เข้าเว็บไซต์โรงเรียน rassuksa.ac.th ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน (ได้ทั้ง Android และ ios) 2.เมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฎกล่องข้อความว่า “สมัครเรียน” (ให้ทำการเข้าไปในหัวข้อดังกล่าว)   3.ในหัวข้อสมัครเรียนจะปรากฎรายละเอียดต่างของ โรงเรียนราษฎร์ศึกษาอำเมืองจังหวัดสระบุรี เมื่อท่านเลื่อนลงด้านล่างจะปรากฎรายละเอียดหัวข้อต่างๆสำหรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปี 2563   4.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านตรวจทานเพื่อความถูกต้อง หากแน่ใจแล้วให้กดที่หัวข้อ (send) เพื่อเป็นการส่งข้อมูลของท่าน เป็นอันเสร็จวิธีการสมัครเรียนออนไลน์ โรงเรียนราษฎร์ศึกษา อำเภอเมืองสระบุรี หรืออีก 1 วิธีการสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนราษฎร์ศึกษา อำเมืองสระบุรีสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดต่างๆผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลยครับ https://docs.google.com/forms/d/1STw_f0bFbwwYc8FTqKKQ_xm_cLXdh8NvXfrWFMh5Jyw/edit

Read more

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและลูกเสือน้อย 18-19 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนราษฎร์ศึกษา อำเภอเมืองสระบุรี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสำหรับลูกเสือสำรองยุวกาชาดและลูกเสือน้อยระดับชั้นอนุบาล เพื่อเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยและการเข้าร่วมสังคมกับผู้อื่นรวมถึงทั้งเป็นการทดสอบสภาพร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มแข็ง เพื่อที่จะไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ

Read more

ครบรอบ 84 ปี ก่อตั้งโรงเรียนราษฎร์ศึกษา

เนื่องจากวันที่  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนราษฎร์ศึกษา อำเภอเมือง สระบุรี ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน นิมนต์พระจำนวน 19 รูปเพื่อมารับบิณฑบาต จากนักเรียนผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์ โรงเรียนราษฎร์ศึกษา อำเภอเมืองสระบุรี และยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนราษฎร์เพื่อเป็นสีสันให้กับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย

Read more

เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 โรงเรียนราษฎร์ศึกษา อำเภอเมืองสระบุรี

สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติประจำปี2563 ทางโรงเรียนราษฎร์ศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียนทุกๆคน ทางโรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทำอาหารเลี้ยงเด็กแบบบุฟเฟ่ต์รับประทานได้ไม่อั้นหรือ

Read more

โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ในการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสระบุรี

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ในการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสระบุรี ระดับมัธยมศึกษา ตัวแทนจังหวัดสระบุรี ที่ได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ ที่จังหวัดสมุทรปราการ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจังหวัดสระบุรีไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่จังหวัดสมุทรปราการ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 1.ด.ญ.คุณิตา ผ่องศรี 2.ด.ญ.วชิรญาณ์ กุลกิตติพันธ์ 3.ด.ญ.ชนิกานต์ คงเสถียร 4.ด.ญ.ณิชา ตุ้มพิมาย 5.ด.ญ.สุมิตรา พระจันทร์ 6.ด.ญ.พิชชาพร ทองอุ่น ตัวแทนจังหวัดสระบุรีไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่จังหวัดสมุทรปราการ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 1.ด.ช.ปพน ไชยวงศ์เมือง 2.ด.ช.ธนวัฒน์ มุนนี 3.ด.ช.ภาคิน พรหมทัน 4.ด.ช.นิธิศ แก้วคง 5.ด.ช.ณัฐพนธ์ พึ่งตา 6.ด.ช.นันทภพ ศรีอร่าม ตัวแทนจังหวัดสระบุรีไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่จังหวัดสมุทรปราการ…

Read more

กิจกรรม “เด็กวัยเรียน สมส่วน แข็งแรง และฉลาด สู่ยุค 4.0”

โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ร่วมกับ โรงพยาบาลสระบุรี โดยคณะแพทย์ พยาบาล และนักโภชนาการ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน 16 กรกฎาคม 2562

Read more

เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ระดับภาคกลาง ที่จังหวัดนครปฐม

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนราษฎร์ศึกษา ตัวแทนจังหวัดสระบุรี ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ระดับภาคกลาง

Read more

รับเกียรติบัตร ผู้บริหารและครูเอกชนดีเด่น

ขอแสดงความยินดี
ดร.กฤตธี วงศ์สถิตย์ ครูธัญลักษณ์ เพ็งพูน และครูพรศรี กลางคาร ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารและครูเอกชนดีเด่น

Read more

กีฬาสี โรงเรียนราษฏร์ศึกษา พ.ศ.2562

สีสันงาน กีฬาสี โรงเรียนราษฏร์ศึกษา พ.ศ.2562 เชิญชมบรรยากาศผ่าน VDO ได้เลยครับ พาเหรดสีแดงกีฬาสีโพสต์โดย โรงเรียนราษฎร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2019 พาเหรดสีฟ้ากีฬาสีโพสต์โดย โรงเรียนราษฎร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2019 ขบวนพาเหรดกีฬาสีกีฬาสีภายใน โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ปีการศึกษา 256210 มกราคม 2562#โรงเรียนเอกชนสระบุรี #รรเอกชนสระบุรี #กีฬาสีโพสต์โดย โรงเรียนราษฎร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2019

Read more