รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ลิงค์สมัครเรียนในรูปแบบออนไลน์ กดที่ลิงค์ได้เลยครับ https://docs.google.com/forms/d/1Qe_IwW6Z5P3AE0wXSCL-YKxK9ftIqZku1o7_ojMbsyA/edit?usp=sharing

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๘ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทางโรงเรียนราษฎร์ศึกษา คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรฯ

Read more

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่1/2563

ทางโรงเรียนราษฎร์ศึกษาขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างดียิ่ง หากท่านมีขอสงสัยหรือต้องการแสดงความเห็นต่างๆสามารถติดต่อได้มาในทางเพจของโรงเรียนหรือฝากความคิดเห็นผ่านบุตรหลานของท่านได้เลยนะครับ

Read more

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ประจำปี2563

“โรงเรียนหยุด แต่การเรียนรู้จะหยุดไม่ได้” เนื่องจากภาวะโควิด19 ซึ่งส่งผลให้มีการหยุดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนราษฎร์ศึกษานอกจากจะมีการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ยังได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านพบปะนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนที่จะเปิดภาเรียนใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

Read more

DLTV เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563

DLTV การเรียนรู้สำหรับระดับชั้น อ.2 – ป.6 เรียน…ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ DLTV ระดับชั้นอนุบาล 2-3DLTV ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DHDLTV ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 3หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8…

Read more

รับสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 โรงเรียราษฎร์ศึกษา อำเภอเมืองสระบุรีทางโรงเรียนราษฎร์ศึกษา เพิ่มช่องทางการสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่ออำนวยควาสะดวกให้แก่ผู้ปกครอง ในการเดินทางและลดความเสี่ยงทางสุขภาพ เพียงดำเนินขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.เข้าเว็บไซต์โรงเรียน rassuksa.ac.th ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน (ได้ทั้ง Android และ ios) 2.เมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฎกล่องข้อความว่า “สมัครเรียน” (ให้ทำการเข้าไปในหัวข้อดังกล่าว)   3.ในหัวข้อสมัครเรียนจะปรากฎรายละเอียดต่างของ โรงเรียนราษฎร์ศึกษาอำเมืองจังหวัดสระบุรี เมื่อท่านเลื่อนลงด้านล่างจะปรากฎรายละเอียดหัวข้อต่างๆสำหรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปี 2563   4.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านตรวจทานเพื่อความถูกต้อง หากแน่ใจแล้วให้กดที่หัวข้อ (send) เพื่อเป็นการส่งข้อมูลของท่าน เป็นอันเสร็จวิธีการสมัครเรียนออนไลน์ โรงเรียนราษฎร์ศึกษา อำเภอเมืองสระบุรี หรืออีก 1 วิธีการสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนราษฎร์ศึกษา อำเมืองสระบุรีสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดต่างๆผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลยครับ https://docs.google.com/forms/d/1STw_f0bFbwwYc8FTqKKQ_xm_cLXdh8NvXfrWFMh5Jyw/edit

Read more

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและลูกเสือน้อย 18-19 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนราษฎร์ศึกษา อำเภอเมืองสระบุรี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสำหรับลูกเสือสำรองยุวกาชาดและลูกเสือน้อยระดับชั้นอนุบาล เพื่อเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยและการเข้าร่วมสังคมกับผู้อื่นรวมถึงทั้งเป็นการทดสอบสภาพร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มแข็ง เพื่อที่จะไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ

Read more

ครบรอบ 84 ปี ก่อตั้งโรงเรียนราษฎร์ศึกษา

เนื่องจากวันที่  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนราษฎร์ศึกษา อำเภอเมือง สระบุรี ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน นิมนต์พระจำนวน 19 รูปเพื่อมารับบิณฑบาต จากนักเรียนผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์ โรงเรียนราษฎร์ศึกษา อำเภอเมืองสระบุรี และยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนราษฎร์เพื่อเป็นสีสันให้กับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย

Read more

เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 โรงเรียนราษฎร์ศึกษา อำเภอเมืองสระบุรี

สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติประจำปี2563 ทางโรงเรียนราษฎร์ศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียนทุกๆคน ทางโรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทำอาหารเลี้ยงเด็กแบบบุฟเฟ่ต์รับประทานได้ไม่อั้นหรือ

Read more

โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ในการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสระบุรี

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ในการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสระบุรี ระดับมัธยมศึกษา ตัวแทนจังหวัดสระบุรี ที่ได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ ที่จังหวัดสมุทรปราการ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจังหวัดสระบุรีไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่จังหวัดสมุทรปราการ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 1.ด.ญ.คุณิตา ผ่องศรี 2.ด.ญ.วชิรญาณ์ กุลกิตติพันธ์ 3.ด.ญ.ชนิกานต์ คงเสถียร 4.ด.ญ.ณิชา ตุ้มพิมาย 5.ด.ญ.สุมิตรา พระจันทร์ 6.ด.ญ.พิชชาพร ทองอุ่น ตัวแทนจังหวัดสระบุรีไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่จังหวัดสมุทรปราการ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 1.ด.ช.ปพน ไชยวงศ์เมือง 2.ด.ช.ธนวัฒน์ มุนนี 3.ด.ช.ภาคิน พรหมทัน 4.ด.ช.นิธิศ แก้วคง 5.ด.ช.ณัฐพนธ์ พึ่งตา 6.ด.ช.นันทภพ ศรีอร่าม ตัวแทนจังหวัดสระบุรีไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่จังหวัดสมุทรปราการ…

Read more

โรงเรียนราษฎร์ศึกษา เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2562

Read more